Unutrašnja reintegracija predstavlja sistem ličnog razvoja koji poseduje precizno raspoređene korake kojim osoba prolazi kroz edukativni, terapijski i kroz nivo individualnog rada na sebi. U početnim fazama se radi na razvoju elementarnih sposobnosti poput koncentracije, veštine dobre komunikacije i suočavanja sa životnim problemima, da bi se prešlo na planiranje budućnosti, poboljšavanje odnosa sa drugima, izgradnju etike i razvoj čovekovog duha.