Sama reč “kliring” označava čišćenje. Pored mentalnih blokada, kliring čisti i potisnute emocije dovodeći klijenta u unutrašnji balans.